Dé stap naar beter bewegen.

VoetFlex verzorgt gratis voetscreening bij Intersport Drachten zaterdag a.s.

Een gratis voetscreening biedt podotherapeut-plus, Niko Hartz aan, op zaterdagmiddag 30 november a.s. tussen 12.30-16.00 uur bij Intersport Drachten. Hierdoor krijgt u een beter beeld van uw voetklacht, de oorzaak en wat u er aan kunt doen.
Door een “quick scan”kan hij aangeven wat de oorzaak van uw (voet)klacht is. Indien gewenst kan een schoenadvies gegeven worden.
U kunt zich van te voren opgeven via het emailadres: info@voetflex.nl . Dit kunt u doen tot 1 uur voor de voetscreening op zaterdag 30 november, dus tot 11.30 uur. U zult als reactie op uw mail het tijdstip doorkrijgen wanneer u aan de beurt bent. Vol is vol!!

Pijn met sporten of wandelen?
VoetFlex podotherapie zoekt eerst naar de oorzaken. Een voet is onderdeel van de bewegingsketen. Een blokkade in deze bewegingsketen kan op een andere plek in het lichaam klachten geven.
Zo kan een voet met overpronatie, ook wel platvoet genoemd, tijdens het hardlopen de oorzaak zijn van pijn in de knie of onderrug. Nog vaker veroorzaakt overpronatie Fasciitis Plantaris, ook wel hielspoor genoemd. Dit komt ook bij Sporters en wandelaars vaak voor.

Fasciitis Plantaris/Hielspoor bij sporters en wandelaars
Bij VoetFlex podotherapie pakken we deze klacht anders aan dan de meeste podotherapeuten. Wij kijken of een blokkade in de enkel of voet de oorzaak van de klacht is. Vaak is dat het geval, waarna we met behulp van manuele therapie van voet en enkel de blokkades wegnemen. Hierdoor ontstaat weer een stabiele en goede afwikkeling van de voeten. Op maat gemaakte zolen helpen het lichaam hierbij. De podotherapeut geeft vaak ook herstel bevorderende oefeningen mee. Deze combinatie-aanpak van hielspoor of fasciitis plantaris geeft goede resultaten De klacht verdwijnt vaak al binnen 5-6 weken.
Neem vandaag nog de stap naar pijnvrij bewegen.
Voetflex en Intersport Drachten heten u hartelijk welkom voor een gratis voetscreening.
Adres Intersport Drachten: Noorderbuurt 30, 9203 AM Drachten.

VoetFlex houdt gratis voetscreenings op zaterdag 19 oktober bij Veneboer Camping & Outdoor in Drachten

Tijdens de voetendagen bij Veneboer Camping & Oudoor in Drachten houdt VoetFlex gratis voetscreenings van 15 minuten. U kunt langskomen vanaf 12.30-16.00 uur.

Drachten, 9 september 2019
Bij Veneboer Camping & Outdoor zal podotherapeut-plus, Niko Hartz, op zaterdagmiddag 19 oktober a.s. tussen 12.300-16.00 uur geïnteresseerden gratis 15 minuten voetscreenings aanbieden. Hierdoor krijgt u een beter beeld van uw voetklacht, de oorzaak en wat u er aan kunt doen.
Door een “quick scan”kan hij aangeven wat de oorzaak van uw (voet)klacht is. Indien gewenst kan een schoenadvies gegeven worden.

VoetFlex podotherapie zoekt eerst naar de oorzaken. Een voet is onderdeel van de bewegingsketen. Een blokkade in deze bewegingsketen kan op een andere plek in het lichaam klachten geven.
Zo kan een voet met overpronatie, ook wel platvoet genoemd, tijdens het hardlopen de oorzaak zijn van pijn in de knie of onderrug. Nog vaker veroorzaakt overpronatie Fasciitis Plantaris, ook wel hielspoor genoemd. Dit komt ook bij Sporters en wandelaars vaak voor.
Fasciitis Plantaris/Hielspoor bij sporters en wandelaars
Bij VoetFlex podotherapie pakken we deze klacht anders aan dan de meeste podotherapeuten. Wij kijken of een blokkade in de enkel of voet de oorzaak van de klacht is. Vaak is dat het geval, waarna we met behulp van manuele therapie van voet en enkel de blokkades wegnemen. Hierdoor ontstaat weer een stabiele en goede afwikkeling van de voeten. Op maat gemaakte zolen helpen het lichaam hierbij. De podotherapeut geeft vaak ook herstel bevorderende oefeningen mee. Deze combinatie-aanpak van hielspoor of fasciitis plantaris geeft goede resultaten De klacht verdwijnt vaak al binnen 5-6 weken.
Neem vandaag nog de stap naar pijnvrij bewegen.
Voetflex en Veneboer Camping & Outdoor heten u hartelijk welkom voor een gratis voetscreening.

VoetFlex verkrijgt praktijkkeurmerk NVVP

Vorige week vrijdag 11 oktober heeft de praktijk van VoetFlex een audit voor het verkrijgen van het praktijkkeurmerk glansrijk doorstaan.

Praktijkkeurmerk
Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Kwaliteitsdomeinen
De volgende zes kwaliteitsdomeinen worden gehanteerd binnen het Praktijkkeurmerk:

1. Patiënten perspectief
Het doel van dit domein is om te kijken op welke manier de patiënt (actief) bij het zorgproces is betrokken. Dit volgt de trend dat patiënten een grotere rol toebedeeld krijgen in de beoordeling en ontwikkeling van (zorg)producten en diensten. De meest voor de hand liggende mogelijkheid van patiënten feedback is door gebruik te maken van patiënten enquêtes, maar de patiënt kan ook op andere wijze zijn ervaring kenbaar maken. Een ander onderdeel betreft de afhandeling van klachten van patiënten: hoe functioneert de (wettelijk verplichte) klachtenregeling? Ook krijgt de informatievoorziening richting de patiënt en toegankelijkheid van de praktijk aandacht.

2. Professionele ontwikkeling en innovatie De methodes waarop nieuw verworven kennis in de praktijk wordt gebracht krijgen aandacht. Zijn er bijvoorbeeld zorgprotocollen ontwikkeld? Podotherapeuten nemen kennis van nieuwe (praktijk)richtlijnen, innovatieve onderzoeks- en behandelmethodes en kunnen deze kennis delen met collega’s door middel van bijvoorbeeld Intercollegiaal Overleg. Daarnaast wordt gekeken of de organisatie oog heeft voor de individuele ontwikkeling en ambities van medewerker (en hoe daar vorm aan gegeven wordt).

3. Praktijkinrichting Eisen op het gebied van praktijkinrichting (kenmerken van ruimtes en inventaris), gebaseerd op de kwaliteitsrichtlijn van de NVvP: ‘Minimale inrichtingseisen voor de podotherapiepraktijk, 2015’.

4. Hygiëne en infectiepreventie Eisen op het gebied van hygiëne, gebaseerd op de kwaliteitsrichtlijn van de NVvP: ‘Hygiëne en infectiepreventie’, 2015.

5. Statusvoering Beoordeling van patiëntendossiers, waarbij de richtlijn ‘Podotherapeutische verslaglegging volgens de stappen van het methodisch handelen’ (2014) als basis dient.

6. Evaluatie van zorg Het evalueren van uitkomsten (effectmetingen) van de geleverde zorg speelt een steeds belangrijkere rol in de zorgsector, zo ook binnen de podotherapie. Deze evaluaties kunnen gebaseerd zijn op zorguitkomsten (PROMs) of zorgprocessen (toepassing richtlijnen/protocollen, enquêtes (PREMs)). Bij PREMs gaat het om de cliëntervaringen. Daarnaast wordt gekeken of deze evaluaties en bijbehorende acties worden beschreven in het kwaliteitsjaarverslag, waarin de organisatie verantwoording aflegt over het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar.
Om in aanmerking te komen voor het Praktijkkeurmerk dienen, naast een voldoende totaal score, de domeinen ‘Hygiene en Infectiepreventie’ en ‘Statusvoering’ voldoende te zijn. Tevens dienen alle podotherapeuten werkzaam in de organisatie kwaliteitsgeregistreerd te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici. Als een praktijk het Praktijkkeurmerk heeft gehaald wordt dit vermeld in de praktijkzoeker op de website van de NVvP. Het Praktijkkeurmerk is 5 jaar geldig.

VoetFlex Podotherapie op nieuwe locatie voor betere service

Vanaf begin mei 2019 is VoetFlex Podotherapie gevestigd op een nieuwe locatie. Dit is De Morra 2 in Drachten (Noordzijde-praktijk 26). Voorheen was de praktijk gevestigd aan de Oppers 3 in Drachten. De praktijk is verhuisd om een betere service te verlenen.

De huidige locatie biedt een aantal voordelen boven de oude situatie. Het eerste voordeel is een inpandige slijpruimte. Zo kan de podotherapeut snel een zoolaanpassing maken tijdens een controle.

De nieuwe praktijk is licht en ruimt, hierdoor kan het looponderzoek beter uitgevoerd worden. Tevens is de entree van de praktijk nu goed herkenbaar door mooi ontworpen glazen pui.

Tenslotte is de praktijk goed bereikbaar: met de auto via de A7 Heerenveen-Groningen, afslag centrum.

Er is een grote parkeerplaats voor de deur. De praktijk bevindt zich op de begane grond. Na binnenkomst van het pand loop je door een grote paarse draaideur. Hier bevindt zich de wachtruimte. De praktijk zit aan de linkerkant.

Beter bewegen is voor VoetFlex een missie, waarmee zij zorgt voor snel en duurzaam herstel van klachten in voet, knie, heup of onderrug. Daarbij hanteert de podotherapeut van VoetFlex een unieke combinatie van manuele therapie en podotherapeutische zolen.

Nu ook op donderdagmiddag en zaterdagochten open. Telefonisch spreekuur gestart

Voetflex is vanaf heden 4 dagen per week open: op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Woensdag en vrijdag kunt u ook ’s avonds terecht. Op zaterdag is VoetFlex ’s ochtends open.

 

 

Mensen met vragen, opmerkingen of klachten kunnen nu terecht op het telefonische spreekuur. Dit is wekelijks op donderdag van 17.30-18.00 uur. U kunt daarvoor het zelfde nummer bellen als voor de afsprakenbalie: 0512712030.

VoetFlex staat op Wellnessbeurs in Drachten

Op zondag 11 november staat VoefFlex op de Wellnessbeurs in Drachten. De beurs is open vanaf 10.30-17.00 uur en vindt plaats in het Van der Valk hotel te Drachten. Ik geef informatie over mijn werkwijze en indien gewenst kan een gratis voetscreening gedaan worden. Om 12.30 geef ik een presentatie over HIELSPOOR.

Voor meer informatie over de beurs zie: wwww.pcpbeurs.nl

Hoe er te komen zie: https://www.google.nl/maps/place/Valk+Drachten+Restaurant+Hotel+vd/@53.1057611,6.1271847,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x71cef5396f67651f!8m2!3d53.1057611!4d6.1271847

Gratis Voetscreening bij VoetFlex podotherapie in de week 21-28 september

In de week van 21-28 september kunt u een gratis voetscreening laten uitvoeren in de praktijk van VoetFlex podotherapie aan de Oppers 3 in Drachten. De screeningtijden zijn vrijdag 21 september van 18.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag 28 september van 18.30-20.00 uur. Wilt u weten hoe Niko Hartz van VoefFlex podotherapie aankijkt tegen uw voet, knie, heup of lage rugklachten, dan is nu het moment om daar achter te komen door de gratis voetscreening. 

Opgeven via: info@voetflex.nl

Redactioneel artikel en advertentie in de Drachtster Courant geplaatst over VoetFlex Podotherapie

Drachten 14 juni
Op woensdag 13 juni jl. heeft een redactioneel artikel en een advertentie in de Drachtster courant gestaan over VoetFlex Podotherapie. Sindsdien hebben zich al een aantal nieuwe patiënten gemeld. Dit is een geslaagde start van de media campagne van VoetFlex. De campagne loopt tot aan de start van de schoolvakanties.

Helaas is er in het redactioneel artikel een fout geslopen. Het genoemde telefoonnummer eindigt op 43. Het juiste nummer voor afspraken is: 0512712030. In het volgende nummer van de Drachtster Courant zal een rectificatie verschijnen.

Openingsactie VoetFlex Podotherapie Drachten

Woensdag 13 juni a.s. verschijnt een advertentie en een artikel op de zakenpagina van de Drachtster Courant over VoetFlex Podotherapie. De advertentie bevat een openingsactie.

Algemene voorwaarden:
2e paar zolen dienen gelijk met het 1e paar besteld te worden of uiterlijk 6 weken na bestelling van het 1e paar.

Geldigheid:

13-6-2018 08:00 – 31-7-2018 18:00.

 

De Advertentietekst:
Nieuw in Drachten: VoetFlex Podotherapie

Pijn in uw voet, knie, heup of onderrug?
VoetFlex Podotherapie laat u binnen 6 weken volledig of grotendeels pijnvrij bewegen.
VoetFlex combineert manuele therapie en podotherapeu­ tische zolen. Hierdoor beweegt u beter en verdwijnen klachten snel en structureel.

Voordelen VoetFlex:
• Snel resultaat door unieke en beproefde methode
• Een vaste behandelaar
• Korte wachttijden
• Gecontroleerde nazorg
• Meeste verzekeringen vergoeden de behandeling

Openingsactie: 2e paar zolen voor de helft
van de normale prijs! Voor voorwaarden zie website.

Maak vandaag nog een afspraak:
online via www.voetflex.nl of bel: 0512 712 030

Adres: de Oppers 3, 9203 GD Drachten (nabij centrum, gratis parkeren

tekst en opmaak advertentie drachtser courant