Dé stap naar beter bewegen.

Werkwijze VoetFlex podotherapie

Werkwijze VoetFlex Podotherapie: bij het onderzoeken van de klacht(en) doe ik eerst een stap terug en kijk naar het lichaam als geheel. Hoe kan een knie, heup of bekken invloed uitoefenen op een voet en omgekeerd? Hierdoor probeer ik inzicht te krijgen in de oorzaak van de klacht.  Het kennen van de oorzaak van een klacht, vaak overbelastingsklachten, is wezenlijk voor een structureel herstel.

Het verkeerd functioneren van een voet kan op andere plaatsen in je lichaam tot overbelastingsklachten leiden, bijvoorbeeld een overbelaste knie of lopersknie. Een ander voorbeeld is overpronatie. Dat is het te ver afplatten van de voetboog en te ver naar binnen zakken van de voet in de fase dat de voet plat op de grond staat. Veel klachten ontstaan door overpronatie. Maar overpronatie zelf is eigenlijk een gevolg van een dieper liggende oorzaak. Overpronatie is daarbij vaak een compensatie-mechanisme van een ander probleem.

Het zoeken naar en het verhelpen van deze oorzaken is de specialiteit van VoeFlex podotherapie. Dit doe ik door middel van manuele therapie van voet en enkel. De ervaring heeft geleerd dat de klachten vaak al direct na deze manuele therapie verminderen. Aanvullende therapie in de vorm van zooltjes moet het effect ondersteunen en versterken.

Voor een goed herstel is het belangrijk de oorzaak aan te pakken, niet alleen de symptomen.

Het eerste consult, dat 45 minuten zal duren, bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • luisteren naar uw hulpvraag;
  • onderzoek in drie stappen: staan, lopen en op de behandelbank;
  • behandeling met manueel therapie.

Indien van toepassing wordt er een schoenadvies gegeven.

Na het eerste consult.

Als zolen gewenst zijn, dan wordt er aan het einde van het eerste consult een scan van de voeten gemaakt en zijn de zolen tussen 5-7 dagen later klaar. Mocht u niet kunnen wennen aan de zolen, dan kunt u twee weken na ontvangst van de zolen eenmalig kosteloos een zoolaanpassing laten doen.

Nacontrole

Na zes weken met de zolen gelopen te hebben heeft u een nacontrole. Tijdens de nacontrole wordt gekeken of verbetering van de klacht is opgetreden en of de blokkades nog steeds los zijn. Zo nodig wordt er nogmaals manuele therapie toegepast. Deze nacontrole is niet bedoeld voor zoolaanpassingen.
De nacontrole valt binnen het totaalpakket van € 320,75. Zie: tarieven

Stop de pijn in uw voet.

<strong>Maak nu een afspraak</strong>
manuele therapie