Dé stap naar beter bewegen.

Praktijk blijft ook na 6 april dicht tot en met 28 april

De regering heeft gisteren, 31 maart, de maatregelen verlengd om besmetting met het coronavirus tegen te gaan tot en met 28 april a.s. De praktijk van VoetFlex blijft daarom gesloten tot en met 28 april a.s. Let op deze nieuwsrubriek om te weten wanneer de pratkijk weer open gaat.

VoetFlex Drachten dicht. In ieder geval tot de week van 6 april

Door de aangescherpte maatregelen van het kabinet van vandaag, dinsdag 24 maart, is de praktijk van VoetFlex Drachten gesloten tot nader order. In de week van 6 april wordt besloten of de praktijk die week weer open gaat of dat de sluiting langer gaat duren. Houdt tegen die tijd de website en facebook in de gaten.

 

VoetFlex Podotherapie heeft een nieuwe locatie in Groningen Centrum

VoetFlex Podotherapie heeft een nieuwe locatie in Groningen Centrum

VoetFlex Podotherapie is vanaf 1 maart 2020 op twee locaties gevestigd: een in Drachten aan de Morra 2 in een bedrijfsverzamelgebouw. De tweede plek waar VoetFlex vanaf 1 maart 2020 gevestigd is, is een gezondheidscentrum midden in het centrum van Groningen. In dit antroposofisch centrum, genaamd Therapeuticum Lemnikaïnen, zitten een aantal antroposofische huisartsen. Sinds januari 2020 is hier ook een huisarts van Studentenarts gevestigd. Verder zijn er in dit centrum diverse therapieën ondergebracht.

Meerdere locaties in Drachten vanaf 1 mei 2020

Vanaf begin 2020 gaat VoetFlex op diverse locaties praktijk houden. Dit is vanwege 2 overwegingen: enerzijds vindt u daardoor een locatie dichter in uw buurt en anderzijds om meer samenwerking met huisartsen en andere therapeuten te vergroten. De praktijk gaat daarom vanaf 1 mei 2020 binnen Drachten verhuizen naar twee gezondheidscentra: Op woensdagmiddag huisartsenpraktijk ’t Voorhuis, Grasland 26, 9205 EB Drachten en Medisch Centrum de poort, Middelwyk 39, 9202 GN Drachten, op vrijdagochtend.

Door nauwer met huisartsen en andere disciplines in de gezondheidszorg samen te werken, kan er beter op de hulpvraag ingespeeld worden. Zo kan er sneller doorverwezen worden en kan door overleg met andere disciplines waar nodig aanvullend behandeld worden. Tot ziens bij VoetFlex Podotherapie in Groningen of Drachten.

VoetFlex Podotherapie locatie Groningen bezoeken

VoetFlex podotherapie is gehuisvest in het gezondheidscentrum Therapeuticum Lemminkainen. Voor de deur kunt u betaald parkeren. Het is een kwartier lopen vanaf het Hoofd treinstation Groningen. De dichtstbijzijnde bushalte is 5 minuten lopen. Hier stoppen de bussen 9 en 7. Zie: bushalte verlengde visserstraat.

In het pand

Als u het pand betreedt via een korte gang komt u in een ruime wachtruimte, waar u een kop thee kunt nemen en zich aanmelden bij de receptie.

De praktijkruimte van VoetFlex bevindt zich naast de trap op de 1e verdieping. Daar is een kleine wachtruimte waar de podotherapeut u ophaalt.

Het Therapeuticum Lemminkäinen

De huisartsenpraktijk vormt de basis van het Therapeuticum. Naast de huisartsen biedt het Therapeuticum meerdere therapieën aan.

VoetFlex verzorgt gratis voetscreening bij Intersport Drachten zaterdag a.s.

Een gratis voetscreening biedt podotherapeut-plus, Niko Hartz aan, op zaterdagmiddag 30 november a.s. tussen 12.30-16.00 uur bij Intersport Drachten. Hierdoor krijgt u een beter beeld van uw voetklacht, de oorzaak en wat u er aan kunt doen.
Door een “quick scan”kan hij aangeven wat de oorzaak van uw (voet)klacht is. Indien gewenst kan een schoenadvies gegeven worden.
U kunt zich van te voren opgeven via het emailadres: info@voetflex.nl . Dit kunt u doen tot 1 uur voor de voetscreening op zaterdag 30 november, dus tot 11.30 uur. U zult als reactie op uw mail het tijdstip doorkrijgen wanneer u aan de beurt bent. Vol is vol!!

Pijn met sporten of wandelen?
VoetFlex podotherapie zoekt eerst naar de oorzaken. Een voet is onderdeel van de bewegingsketen. Een blokkade in deze bewegingsketen kan op een andere plek in het lichaam klachten geven.
Zo kan een voet met overpronatie, ook wel platvoet genoemd, tijdens het hardlopen de oorzaak zijn van pijn in de knie of onderrug. Nog vaker veroorzaakt overpronatie Fasciitis Plantaris, ook wel hielspoor genoemd. Dit komt ook bij Sporters en wandelaars vaak voor.

Fasciitis Plantaris/Hielspoor bij sporters en wandelaars
Bij VoetFlex podotherapie pakken we deze klacht anders aan dan de meeste podotherapeuten. Wij kijken of een blokkade in de enkel of voet de oorzaak van de klacht is. Vaak is dat het geval, waarna we met behulp van manuele therapie van voet en enkel de blokkades wegnemen. Hierdoor ontstaat weer een stabiele en goede afwikkeling van de voeten. Op maat gemaakte zolen helpen het lichaam hierbij. De podotherapeut geeft vaak ook herstel bevorderende oefeningen mee. Deze combinatie-aanpak van hielspoor of fasciitis plantaris geeft goede resultaten De klacht verdwijnt vaak al binnen 5-6 weken.
Neem vandaag nog de stap naar pijnvrij bewegen.
Voetflex en Intersport Drachten heten u hartelijk welkom voor een gratis voetscreening.
Adres Intersport Drachten: Noorderbuurt 30, 9203 AM Drachten.

VoetFlex houdt gratis voetscreenings op zaterdag 19 oktober bij Veneboer Camping & Outdoor in Drachten

Tijdens de voetendagen bij Veneboer Camping & Oudoor in Drachten houdt VoetFlex gratis voetscreenings van 15 minuten. U kunt langskomen vanaf 12.30-16.00 uur.

Drachten, 9 september 2019
Bij Veneboer Camping & Outdoor zal podotherapeut-plus, Niko Hartz, op zaterdagmiddag 19 oktober a.s. tussen 12.300-16.00 uur geïnteresseerden gratis 15 minuten voetscreenings aanbieden. Hierdoor krijgt u een beter beeld van uw voetklacht, de oorzaak en wat u er aan kunt doen.
Door een “quick scan”kan hij aangeven wat de oorzaak van uw (voet)klacht is. Indien gewenst kan een schoenadvies gegeven worden.

VoetFlex podotherapie zoekt eerst naar de oorzaken. Een voet is onderdeel van de bewegingsketen. Een blokkade in deze bewegingsketen kan op een andere plek in het lichaam klachten geven.
Zo kan een voet met overpronatie, ook wel platvoet genoemd, tijdens het hardlopen de oorzaak zijn van pijn in de knie of onderrug. Nog vaker veroorzaakt overpronatie Fasciitis Plantaris, ook wel hielspoor genoemd. Dit komt ook bij Sporters en wandelaars vaak voor.
Fasciitis Plantaris/Hielspoor bij sporters en wandelaars
Bij VoetFlex podotherapie pakken we deze klacht anders aan dan de meeste podotherapeuten. Wij kijken of een blokkade in de enkel of voet de oorzaak van de klacht is. Vaak is dat het geval, waarna we met behulp van manuele therapie van voet en enkel de blokkades wegnemen. Hierdoor ontstaat weer een stabiele en goede afwikkeling van de voeten. Op maat gemaakte zolen helpen het lichaam hierbij. De podotherapeut geeft vaak ook herstel bevorderende oefeningen mee. Deze combinatie-aanpak van hielspoor of fasciitis plantaris geeft goede resultaten De klacht verdwijnt vaak al binnen 5-6 weken.
Neem vandaag nog de stap naar pijnvrij bewegen.
Voetflex en Veneboer Camping & Outdoor heten u hartelijk welkom voor een gratis voetscreening.

VoetFlex verkrijgt praktijkkeurmerk NVVP

Vorige week vrijdag 11 oktober heeft de praktijk van VoetFlex een audit voor het verkrijgen van het praktijkkeurmerk glansrijk doorstaan.

Praktijkkeurmerk
Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Kwaliteitsdomeinen
De volgende zes kwaliteitsdomeinen worden gehanteerd binnen het Praktijkkeurmerk:

1. Patiënten perspectief
Het doel van dit domein is om te kijken op welke manier de patiënt (actief) bij het zorgproces is betrokken. Dit volgt de trend dat patiënten een grotere rol toebedeeld krijgen in de beoordeling en ontwikkeling van (zorg)producten en diensten. De meest voor de hand liggende mogelijkheid van patiënten feedback is door gebruik te maken van patiënten enquêtes, maar de patiënt kan ook op andere wijze zijn ervaring kenbaar maken. Een ander onderdeel betreft de afhandeling van klachten van patiënten: hoe functioneert de (wettelijk verplichte) klachtenregeling? Ook krijgt de informatievoorziening richting de patiënt en toegankelijkheid van de praktijk aandacht.

2. Professionele ontwikkeling en innovatie De methodes waarop nieuw verworven kennis in de praktijk wordt gebracht krijgen aandacht. Zijn er bijvoorbeeld zorgprotocollen ontwikkeld? Podotherapeuten nemen kennis van nieuwe (praktijk)richtlijnen, innovatieve onderzoeks- en behandelmethodes en kunnen deze kennis delen met collega’s door middel van bijvoorbeeld Intercollegiaal Overleg. Daarnaast wordt gekeken of de organisatie oog heeft voor de individuele ontwikkeling en ambities van medewerker (en hoe daar vorm aan gegeven wordt).

3. Praktijkinrichting Eisen op het gebied van praktijkinrichting (kenmerken van ruimtes en inventaris), gebaseerd op de kwaliteitsrichtlijn van de NVvP: ‘Minimale inrichtingseisen voor de podotherapiepraktijk, 2015’.

4. Hygiëne en infectiepreventie Eisen op het gebied van hygiëne, gebaseerd op de kwaliteitsrichtlijn van de NVvP: ‘Hygiëne en infectiepreventie’, 2015.

5. Statusvoering Beoordeling van patiëntendossiers, waarbij de richtlijn ‘Podotherapeutische verslaglegging volgens de stappen van het methodisch handelen’ (2014) als basis dient.

6. Evaluatie van zorg Het evalueren van uitkomsten (effectmetingen) van de geleverde zorg speelt een steeds belangrijkere rol in de zorgsector, zo ook binnen de podotherapie. Deze evaluaties kunnen gebaseerd zijn op zorguitkomsten (PROMs) of zorgprocessen (toepassing richtlijnen/protocollen, enquêtes (PREMs)). Bij PREMs gaat het om de cliëntervaringen. Daarnaast wordt gekeken of deze evaluaties en bijbehorende acties worden beschreven in het kwaliteitsjaarverslag, waarin de organisatie verantwoording aflegt over het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar.
Om in aanmerking te komen voor het Praktijkkeurmerk dienen, naast een voldoende totaal score, de domeinen ‘Hygiene en Infectiepreventie’ en ‘Statusvoering’ voldoende te zijn. Tevens dienen alle podotherapeuten werkzaam in de organisatie kwaliteitsgeregistreerd te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici. Als een praktijk het Praktijkkeurmerk heeft gehaald wordt dit vermeld in de praktijkzoeker op de website van de NVvP. Het Praktijkkeurmerk is 5 jaar geldig.

VoetFlex Podotherapie op nieuwe locatie voor betere service

Vanaf begin mei 2019 is VoetFlex Podotherapie gevestigd op een nieuwe locatie. Dit is De Morra 2 in Drachten (Noordzijde-praktijk 26). Voorheen was de praktijk gevestigd aan de Oppers 3 in Drachten. De praktijk is verhuisd om een betere service te verlenen.

De huidige locatie biedt een aantal voordelen boven de oude situatie. Het eerste voordeel is een inpandige slijpruimte. Zo kan de podotherapeut snel een zoolaanpassing maken tijdens een controle.

De nieuwe praktijk is licht en ruimt, hierdoor kan het looponderzoek beter uitgevoerd worden. Tevens is de entree van de praktijk nu goed herkenbaar door mooi ontworpen glazen pui.

Tenslotte is de praktijk goed bereikbaar: met de auto via de A7 Heerenveen-Groningen, afslag centrum.

Er is een grote parkeerplaats voor de deur. De praktijk bevindt zich op de begane grond. Na binnenkomst van het pand loop je door een grote paarse draaideur. Hier bevindt zich de wachtruimte. De praktijk zit aan de linkerkant.

Beter bewegen is voor VoetFlex een missie, waarmee zij zorgt voor snel en duurzaam herstel van klachten in voet, knie, heup of onderrug. Daarbij hanteert de podotherapeut van VoetFlex een unieke combinatie van manuele therapie en podotherapeutische zolen.

Nu ook op donderdagmiddag en zaterdagochten open. Telefonisch spreekuur gestart

Voetflex is vanaf heden 4 dagen per week open: op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Woensdag en vrijdag kunt u ook ’s avonds terecht. Op zaterdag is VoetFlex ’s ochtends open.

 

 

Mensen met vragen, opmerkingen of klachten kunnen nu terecht op het telefonische spreekuur. Dit is wekelijks op donderdag van 17.30-18.00 uur. U kunt daarvoor het zelfde nummer bellen als voor de afsprakenbalie: 0512712030.