Dé stap naar beter bewegen.

Probeer manipulatie in plaats van immobilisatie. Een alternatieve aanpak van Hallux Limitus/Stijve grote teen

Probeer manipulatie in plaats van immobilisatie. Een alternatieve aanpak van Hallux Limitus/Stijve grote teen. Door Howard Dananberg.

 

 

Hallux limitus(beperkte beweeglijkheid van de grote teen) is een veel voorkomende en pijnlijke aandoening die het eerste metatarso-falangeale gewricht aantast. De heersende opvatting is, dat een voortschrijdende afname van het kraakbeen in het grote teengewricht in de loop van de tijd verlies van beweging en toename van pijn met bijbehorende loopstoornis als gevolg heeft. Dit artikel zal dit niet onderzoeken in de klassieke zin van een degeneratief proces, maar eerder in een repetitief dagelijks trauma, waarbij de ontsteking en botaanwas deel uitmaken van een dagelijks “herstel” -proces. Interessant is dat hallux limitus grotendeels verband houdt met chronische spierremming van de peroneus longus. Deze spierdisfunctie resulteert in een dorsaal geflexteerde eerste straal(naar boven staande grote teen en het 1e middenvoetsbeentje) die niet in staat is om normale functionele plantarflexie / eversie(naar beneden en naar buiten draaien) toe te staan, waardoor het gewricht vastloopt, wat uiteindelijk leidt tot het klassieke vergrote, verstijfde uiterlijk.

Remming en het omgekeerde, facilitering, zijn normale spieracties die worden ingegeven door het centrale zenuwstelsel. Dit is een zeer nuttig mechanisme om gewrichtsbewegingen vloeiend te laten zijn en te beheersen. Zo worden antagonistische armspieren (biceps en triceps) zowel tegengesteld gefaciliteerd als geremd om het tillen van gewichten bij een biceps curl-oefening te beheersen. Wanneer de biceps samentrekt, wordt de arm niet heftig bewogen omdat de triceps de de biceps remt. Dit creëert effectief een spiercontrole van gewrichtsbewegingen. Als de triceps niet werden geremd, zou het een overweldigende tegengestelde kracht uitoefenen om te voorkomen dat de biceps de elleboog buigt. Als de triceps helemaal niet zou werken, dan zou deze een ongehinderde samentrekking van de biceps veroorzaken, waarbij de armheffer zichzelf in het gezicht raakt! Alle tegengestelde spieren lijken via dit mechanisme gebalanceerde bewegingen te creëren. Wanneer spieren echter negatief worden beïnvloed door wat lijkt op zeer subtiele blessures, kan dit leiden tot een chronisch verzwakte spier. Als de oorzaak van een klacht ligt in een disfunctioneel gewricht, wordt dat artrogene remming genoemd. Aangezien neurologische signalering doorgaat, zij het onjuist, is er geen duidelijke atrofie zoals te zien is wanneer de totale motorische controle verloren gaat. Deze geremde toestand kan uiteindelijk leiden tot pijn in de gewrichten waar deze specifieke spieren over functioneren, maar toch als oorzaak verborgen blijven.

Hoewel gedocumenteerd, is de reden waarom spierwerking chronisch wordt beperkt niet goed begrepen. In het geval van de peroneus longus lijkt de remmende status afhankelijk te zijn van een subtiele maar kritische translatiebeweging(glijbeweging) van de fibula. Met dorsaalflexie van het enkelgewricht zit de fibula niet vast, maar glijdt eerde craniaal(naar boven) en lateraal(naar buiten) ten opzichte van het scheenbeen en keert dan om met plantarflexie. Deze translatie is gemakkelijk te palperen(voelen) aan de fibulakop en dient vele doelen. Op het niveau van het enkelgewricht verbreedt dit glijden het gewricht en laat het bredere anterieure talus gemakkelijker in de enkelvork passen, waardoor ongehinderd dorsaalflexie van de voet mogelijk is. Op het niveau van het fibulakopje verlicht het spanning van de laterale hamstring(biceps femoris), die rechtstreeks hecht aan het fibulakopje.

De ruimte in de enkel wordt gevormd door de tibia, fubula en talus.
De talus-koepel is aan de voorkant breder dan aan de achterkant.
om tijdens dorsiflexie in de enkelruimte te passen, MOET de fibula craniaal en lateraal worden getransleerd om te zorgen dat het bredere deel van de talus in de enkelruimte kan glijden.
Verlies van translatie veroorzaakt beperkte dorsaalflexie van de enkel.

Van de bicepspees werd altijd geloof dat hij rechtstreeks afkomstig zou  zijn van de ischiale tuberositas. Andre Vleeming, PhD uit België heeft laten zien de laterale hamstrings eigenlijk ontstaan ​​uit de vezels van het  sacrotuberose ligament. De  laterale hamstring is dus anatomisch verbonden met het heiligbeen (basis van de ruggengraat). Terwijl de fibula transleert, zorgt het voor een vermindering van hamstringspanning, een vereiste voor de beweging van het sacrum(heiligbeen), bekend als nutatie. Nutatie(naar voren kantelen) stabiliseert de basis van de lumbale wervelkolom op een vergelijkbare manier waarop subtalaire gewrichtssupinatie(naar binnen kantelen van het onderste spronggewricht van de enkel) werkt om de voet te stabiliseren. Mislukking van nutatie (contra-nutatie)kan leiden tot chronische lumbale instabiliteit, vergelijkbaar met de manier waarop een maximaal geproneerd subtalair gewricht leidt tot een onstabiele voet

 

chronische lumbale instabiliteit als effect van verlies aan beweeglijkheid van de biceps femoris door gebrek aan beweeglijkheid fibula.

Als de lordose vermindert, ontstaat er meer druk op de ruggemergzenuwen, als de lordoze versterkt wordt, wordt die druk verminderd.

Beperking in fibulabeweging komt vaak voor, maar zelden herkend. Het wordt meestal veroorzaakt door een soort van trauma, zoals een inversietrauma van de voet / enkelverstuiking. Dit kan variëren van ernstig tot zeer mild. De pijn hoeft niet onmiddellijk te zijn en zelfs niet te worden herkend als een blessure. Zonder anamnese is er vaak geen relevante informatie verzameld tenzij de onderzoeker een hoge mate van achterdocht heeft. Symptomen van het 1e MTP-gewricht zijn niet gelijk waarneembaar en beginnen vaak met een geleidelijke gevoel van pijn, disfunctie van het gewricht of zwelling met een bijbehorende klacht van schoenstrakheid bij de voorvoet. Deze symptomen verergeren in de loop van de tijd, afhankelijk van activiteitsniveau. Bij atleten is het niet ongebruikelijk dit te diagnostiseren als verstuikte teen in de weken of maanden na een enkel verstuiking. Deze zelfde atleten klagen verder over angst voor een herhaalde enkel verzwikking omdat het lateraal onstabiel lijkt.  Als de musculus tibialis posterior niet afgeremd wordt door een normaal functionerende peroneale groep, ontwikkelt zich als gevolg een chronische neiging tot inversie. Dit enkelzwikken heeft als onderliggende primaire oorzaak de beperkte remmende werking van de peroneale spieren.

Handmatige manipulatie

Handmatige manipulatie van gewrichten dateert van vóór Hippocrates. Egyptische literatuur beschrijft verschillende mobilisatie technieken die bestonden in 1500 voor Christus. Het is bewezen dat manipulatie van de enkel  een veilige en zeer goede, effectieve zorgmethode is, Manipulatie geeft het bewegingsbereik aan de fibula terug en herstelt peroneale remmende werking (een video van dit is beschikbaar op https://www.youtube.com/watch?v=mrSQiQrAb5E&t=1s). Zelfs bij voetequinus(spitsstand) kan manipulatie een zorgmethode aanbieden door het creëren van een vergroot bewegingsbereik van de enkel, naast positieve beïnvloeding van de spierremmende neurologie. Gekoppeld aan enkelmanipulatie, kan cuboid(dobbelsteenbotje in de voet) manipulatie ook aanzienlijk bijdragen aan een normale peroneale functie. Het onderzoek begint met een zorgvuldige beoordeling van dorsaalflexie van het enkelgewricht met de knie volledig gestrekt op de bank. Gedurende deze eerste testfase, kan de examinator één hand op de knie leggen terwijl de andere de voet positioneert om het bewegingsbereik te beoordelen. Gaat de knie buigen terwijl de patiënt probeert de enkel te dorsiflexeren , is het een teken van duidelijke bewegingsbeperking van de enkel. Door de knie volledig gestrekt te houden, kan echt de grenzen van enkeldorsiflexie worden beoordeeld. De volgende fase is het palperen van het fibulakopje terwijl de enkel wordt gedorsiflexeerd. Een fibulakopje kan je voelen glijden onder de palpatoire vinger. Dit duidt over het algemeen op normale fibula translatie. Soms kan vergelijking met de andere kant helpen om de omvang van de bewegingsbeperking te bepalen. Bij de beoordeling van de calcaneale- cuboid articulatie(hak-dobbelsteenbot gewricht) is de eenvoudigste manier  om de laterale kolom (4e en 5e straal) te beoordelen, door de dorsale beweging te evalueren terwijl de achtervoet met de andere hand wordt vastgehouden. Het niet hebben van een onbeperkt dorsaal bewegingsbereik is een teken gewrichtsbeweging beperking van calcaneale- cuboid gewricht (een video over manipulaties van het cuboid is beschikbaar ophttps://www.youtube.com/watch?v=Ryl8WqEOSJY&t=3s).

Onderzoeken van het 1e MTP-gewricht omvatten zelden spiersterktetests van de peroneus longus. Hoewel eenvoudig en relatief gemakkelijk uit te voeren, zonder vaststellen van de sterkte van deze spier als een potentiële oorzaak, wordt het over het hoofd gezien en daarom niet opgenomen in een differentiële diagnose. Dit geldt eigenlijk niet alleen voor hallux limitus, maar ook voor andere pijnlijke aandoeningen van het 1e MTP-gewricht, waaronder grote teen verzwikking, sesamoiditis of zelfs hallux valgus. De sterkte van peroneale spier wordt getest door te controleren in hoeverre de patiënt weerstand dan bieden tegen dorsiflexie en inversie van de eerste straal. De onderzoeker zit aan het voeteneinde van de onderzoekstafel. De aangetaste hiel rust op het uiteinde van de tafel, waardoor plantairflexie van de voet mogelijk wordt. De ene hand van de onderzoeker wordt dan aan de zijkant van de voet geplaatst, terwijl de andere hand voor stabiliteit over de mediale malleolus wordt geplaatst. De patiënt beweegt de voet dan maximaal in plantairflexie, terwijl de onderzoeker de voet probeert om te keren. Gebrek aan effectieve sterke weerstand tegen deze manoeuvre is een positieve test voor peroneale beperking (een video over dit testproces is beschikbaar op https://www.youtube.com/watch?v=AEe7SaSeCX8&t=5s)

Het 1e MTP-gewricht is een complexe structuur. Het functioneert niet als een eenvoudig scharnier, maar eerder als een combinatie van glijden en scharnieren om de juiste dorsaalflexiebeweging mogelijk te maken wanneer dit gewricht onder de maximale belasting staat tijdens de gangcyclus. Het maakt gebruik van de sesambotjes om een ​​plantarflexore beweging te vergemakkelijken, ontworpen om het middenvoetskopje weg te houden van de basis van de proximale falanx. Het is belangrijk om op te merken dat de hallux vanaf grondcontact, NIET MEER BEWEEGT TOT TOE-OFF. Het is de rest van de voet en het lichaam dat beweegt over de vaste hallux. Beperking van normale dorsiflexie van het MTP-1 gewricht wordt niet alleen traumatisch voor dat gewricht, maar ook voor de meer proximale structuren, omdat het hun beweging belemmert. Dorsiflexie van de grote teen is grotendeels mogelijk door de peroneus longus die het eerste middenvoetsbeentje naar plantair(beneden) trekt. Deze pees ontspringt aan het bovenste gedeelte van het fibulakopje, lateraal langs het onderbeen en dan onderdoor de laterale malleolus(buitenste enkelknobbel). De pees loopt dan mediaal(aan de binnenzijde) onder de peroneale groef op de plantaire(onder) zijde van het cuboid en hecht tenslotte aan de basis van het 1e middenvoetsbeentje-cuneiforme medialis gewricht. In een open kinetische  keten zou deze het kopje van het 1e middenvoetsbeentje plantarflexteren en everteren(naar buiten kantelen), maar in een gesloten kinetische keten zorgt de pees voor het dorsaalflexie inversiemoment van de 1e straal als reactie op de grondreactie kracht van de grond. Daarom zou het falen van normale spieractiviteit resulteren in een dorsaalgeflexteerde, geëverteerde 1e straal. Wanneer de 1e straal chronisch in deze omstandigheid verkeert, loopt het MTP-gewricht bij elke stap vast. In sommige gevallen treedt compensatie door inversie van de voorvoet op. Dit is een vermijdingsreactie op de geremde gewrichtsfunctievan het MTP-1. Zonder vermijding kan zich pijn in het 1e MTP-gewricht ontwikkelen en het gewricht wordt verder beschadigd via de duizenden stapcycli die dagelijks genomen worden. En elk dag dat dit gebeurt, zal het lichaam proberen om deze plek permanent te herstellen door ontstekingsreactie op letsel.

Dit proces omkeren omvat een meerdelige behandelingswijze. Veel van de huidige behandelingsfilosofie van hallux limitus omvat het concept dat het pijn doet om te bewegen, dus beweging moet worden beperkt. Behandeling volgt deze  gedachte door stijve zolen te gebruiken, stalen platen, Morton Extensie aan orthesen, etc. Dit wordt uiteindelijk een self-fulfilling prophecy; bewegingsbeperking resulteert in beperkte tot geen beweging. De aanpak bepleit in dit artikel kijkt naar de pijn van hallux limitus als zijnde gerelateerd aan dit gewricht dat niet beweegt op het moment wanneer de beweging het hoogste nodig is.

De combinatie van manipulatie om de beweging van gewrichten te vergroten als spierwerking te vergemakkelijken, gecombineerd met steunzolen die beweging verbeteren versus beperken, wordt een alternatieve methode van zorg. Er kan een korte periode zijn van lichte toename in symptomen als beweging begint te herstellen, maar dit lost vaak snel op als de manier van lopen positief verandert. Ontstekingsremmend maatregelen zoals NSAID’s en / of ijs kan helpen bij over deze relatief kleine hindernis te komen. Alleen echte contra-indicaties voor manipulatie zijn ontstekingsziekten, zoals reumatoïde of artritis psoriatica. Manipulatie mag NIET uitgevoerd als deze of andere ontstekingsstoornissen aanwezig zijn. Steunzolen voor hallux limitus zijn ook een kritische component van langdurige zorg. Liever dan dan een standaard ontwerp is een alternatieve aanpak nodig. Het gebruik van uitsparing van de 1e straal is essentieel om op het juiste moment 1e middenvoetbeen plantairflexie toe te staan,zodra de peroneale spieren hun werk doen.

Een uitsparing in de zool ten hoogte van het MTP1-gewricht zorgt ervoor dat het kopje van het 1e middenvoetsbeentje goed plantair kan bewegen. Hierdoor voorkom je het vastlopen van dit gewricht.

Referenties

Dananberg, Howard J, Philips AJ, Blaakman H. “A Rational Approach to the Nonsurgical Treatment of Hallux Limitus” in Advances in Podiatric Medicine and Surgery II, ed. Stephen J. Kominsky, DPM, Mosby; May 1996.

Dananberg, HJ, Shearstone, J, Guiliano, M “Manipulation Method for the Treatment of Ankle Equinus, “ Journal of the American Podiatric Medical Association, 90:8 September, 2000 pp 385–389

Dananberg, Howard J. “Gait Style as an Etiology to Chronic Postural Pain, Part I. Functional Hallux Limitus” in Journal of the American Podiatric Medical Association; August 1993.

Dananberg, Howard J. “Gait Style as an Etiology to Chronic Postural Pain, Part II. The Postural Compensatory Process” in Journal of the American Podiatric Medical Association; November 1993.

Uit: Podiatry management, september 2016 (www.podiatrym.com)

Opening VoetFlex Podotherapie Drachten in ’t Voorhuis op het laatste moment afgeblazen

Door de coronacrisis was de start van de nieuwe praktijkruimte van VoetFlex in ’t Voorhuis langer uitgesteld dan voorzien. Een paar weken geleden bleek tijdens het tekenen van het huurcontract dat de verwachtingen over de huurprijs dusdanig uiteen liepen, dat afgezien is van starten van deze locatie. Dit is jammer voor alle patiënten die uit Drachten zuid komen. Wel kunnen zij nabij het centrum terecht op vrijdagochtend in Medisch Centrum de Poort, Middelwyk 39. VoetFlex Podotherapie heet u daar van harte welkom

Online een afspraak maken voorlopig niet mogelijk

Vanwege veiligheidsoverwegingen is het voorlopig helaas niet mogelijk online een afspraak te maken. Voordat de patiënt een afspraak maakt, is het belangrijk om te weten of deze verkouden, benauwd of kort geleden corona heeft gehad of iemand anders in het gezin. Mocht dat het geval zijn, dan moet de afspraak uitgesteld worden. U kunt een afspraak maken via mail, whats app of telefonisch. De podotherapeut van VoetFlex zal een afspraak samen met u inplannen.

Gefaseerde openstelling VoetFlex Podotherapie vanaf aankomende week

Gefaseerde openstelling VoetFlex Podotherapie vanaf aankomende week. Er is afgelopen vrijdag 1 mei groen licht gekomen van het RIVM en VWS om podotherapeutische zorg weer behoedzaam en veilig op te gaan schalen. Het is noodzakelijk om de Paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Hierdoor is het mogelijk om de praktijk van VoetFlex Podotherapie weer geleidelijk te openen. In de week van maandag 4 mei gaat de locatie van VoetFlex in het Medisch Centrum de Poort in Drachten open. Waarschijnlijk gaat de daarop volgende week van maandag 11 mei ook de locatie in Groningen open.

De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zullen beperkt opengaan voor reguliere podotherapeutische zorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Het is voorlopig niet mogelijk om online een afspraak te maken.

Heeft u al een afspraak staan en beantwoordt u één van de volgende vragen met ‘ja’, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. Met nieuwe patiënten willen wij graag een afspraak maken, maar hebben vooraf een aantal vragen:

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn,
• benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke
beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen u minimaal 20 seconden uw handen te  desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of
begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
• In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en
Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Onzekerheid over openstelling VoetFlex Podotherapie na 28 april a.s.

De openstelling van VoetFlex Podotherapie na 28 april a.s. is zeer onwaarschijnlijk. In de persconferentie van Mark Rutte van afgelopen dinsdagavond 21 april werd aangegeven dat contactberoepen, zoals masseurs en kappers nog niet mogen beginnen. Door deze uitspraak lijkt het onwaarschijnlijk dat podotherapeuten, die ook als contactberoep gezien kunnen worden, na 28 april hun praktijk kunnen openen. Dit geldt ook voor VoetFlex Podohterapie. In de conferentie werd een nieuwe deadline van 20 mei genoemd. Het kabinet beslist in de week ervoor over hoe verder na de 20e. Mochten podohterapeuten toch eerder dan 20 mei mogen starten, dan zal dat hier gemeld worden. Hou deze plek daarom goed in de gaten.

Praktijk blijft ook na 6 april dicht tot en met 28 april

De regering heeft gisteren, 31 maart, de maatregelen verlengd om besmetting met het coronavirus tegen te gaan tot en met 28 april a.s. De praktijk van VoetFlex blijft daarom gesloten tot en met 28 april a.s. Let op deze nieuwsrubriek om te weten wanneer de pratkijk weer open gaat.

VoetFlex Drachten dicht. In ieder geval tot de week van 6 april

Door de aangescherpte maatregelen van het kabinet van vandaag, dinsdag 24 maart, is de praktijk van VoetFlex Drachten gesloten tot nader order. In de week van 6 april wordt besloten of de praktijk die week weer open gaat of dat de sluiting langer gaat duren. Houdt tegen die tijd de website en facebook in de gaten.

 

VoetFlex Podotherapie heeft een nieuwe locatie in Groningen Centrum

VoetFlex Podotherapie heeft een nieuwe locatie in Groningen Centrum

VoetFlex Podotherapie is vanaf 1 maart 2020 op twee locaties gevestigd: een in Drachten aan de Morra 2 in een bedrijfsverzamelgebouw. De tweede plek waar VoetFlex vanaf 1 maart 2020 gevestigd is, is een gezondheidscentrum midden in het centrum van Groningen. In dit antroposofisch centrum, genaamd Therapeuticum Lemnikaïnen, zitten een aantal antroposofische huisartsen. Sinds januari 2020 is hier ook een huisarts van Studentenarts gevestigd. Verder zijn er in dit centrum diverse therapieën ondergebracht.

Meerdere locaties in Drachten vanaf 1 mei 2020

Vanaf begin 2020 gaat VoetFlex op diverse locaties praktijk houden. Dit is vanwege 2 overwegingen: enerzijds vindt u daardoor een locatie dichter in uw buurt en anderzijds om meer samenwerking met huisartsen en andere therapeuten te vergroten. De praktijk gaat daarom vanaf 1 mei 2020 binnen Drachten verhuizen naar twee gezondheidscentra: Op woensdagmiddag huisartsenpraktijk ’t Voorhuis, Grasland 26, 9205 EB Drachten en Medisch Centrum de poort, Middelwyk 39, 9202 GN Drachten, op vrijdagochtend.

Door nauwer met huisartsen en andere disciplines in de gezondheidszorg samen te werken, kan er beter op de hulpvraag ingespeeld worden. Zo kan er sneller doorverwezen worden en kan door overleg met andere disciplines waar nodig aanvullend behandeld worden. Tot ziens bij VoetFlex Podotherapie in Groningen of Drachten.

VoetFlex Podotherapie locatie Groningen bezoeken

VoetFlex podotherapie is gehuisvest in het gezondheidscentrum Therapeuticum Lemminkainen. Voor de deur kunt u betaald parkeren. Het is een kwartier lopen vanaf het Hoofd treinstation Groningen. De dichtstbijzijnde bushalte is 5 minuten lopen. Hier stoppen de bussen 9 en 7. Zie: bushalte verlengde visserstraat.

In het pand

Als u het pand betreedt via een korte gang komt u in een ruime wachtruimte, waar u een kop thee kunt nemen en zich aanmelden bij de receptie.

De praktijkruimte van VoetFlex bevindt zich naast de trap op de 1e verdieping. Daar is een kleine wachtruimte waar de podotherapeut u ophaalt.

Het Therapeuticum Lemminkäinen

De huisartsenpraktijk vormt de basis van het Therapeuticum. Naast de huisartsen biedt het Therapeuticum meerdere therapieën aan.

VoetFlex verzorgt gratis voetscreening bij Intersport Drachten zaterdag a.s.

Een gratis voetscreening biedt podotherapeut-plus, Niko Hartz aan, op zaterdagmiddag 30 november a.s. tussen 12.30-16.00 uur bij Intersport Drachten. Hierdoor krijgt u een beter beeld van uw voetklacht, de oorzaak en wat u er aan kunt doen.
Door een “quick scan”kan hij aangeven wat de oorzaak van uw (voet)klacht is. Indien gewenst kan een schoenadvies gegeven worden.
U kunt zich van te voren opgeven via het emailadres: info@voetflex.nl . Dit kunt u doen tot 1 uur voor de voetscreening op zaterdag 30 november, dus tot 11.30 uur. U zult als reactie op uw mail het tijdstip doorkrijgen wanneer u aan de beurt bent. Vol is vol!!

Pijn met sporten of wandelen?
VoetFlex podotherapie zoekt eerst naar de oorzaken. Een voet is onderdeel van de bewegingsketen. Een blokkade in deze bewegingsketen kan op een andere plek in het lichaam klachten geven.
Zo kan een voet met overpronatie, ook wel platvoet genoemd, tijdens het hardlopen de oorzaak zijn van pijn in de knie of onderrug. Nog vaker veroorzaakt overpronatie Fasciitis Plantaris, ook wel hielspoor genoemd. Dit komt ook bij Sporters en wandelaars vaak voor.

Fasciitis Plantaris/Hielspoor bij sporters en wandelaars
Bij VoetFlex podotherapie pakken we deze klacht anders aan dan de meeste podotherapeuten. Wij kijken of een blokkade in de enkel of voet de oorzaak van de klacht is. Vaak is dat het geval, waarna we met behulp van manuele therapie van voet en enkel de blokkades wegnemen. Hierdoor ontstaat weer een stabiele en goede afwikkeling van de voeten. Op maat gemaakte zolen helpen het lichaam hierbij. De podotherapeut geeft vaak ook herstel bevorderende oefeningen mee. Deze combinatie-aanpak van hielspoor of fasciitis plantaris geeft goede resultaten De klacht verdwijnt vaak al binnen 5-6 weken.
Neem vandaag nog de stap naar pijnvrij bewegen.
Voetflex en Intersport Drachten heten u hartelijk welkom voor een gratis voetscreening.
Adres Intersport Drachten: Noorderbuurt 30, 9203 AM Drachten.