Dé stap naar beter bewegen.

Gefaseerde openstelling VoetFlex Podotherapie vanaf aankomende week

Gefaseerde openstelling VoetFlex Podotherapie vanaf aankomende week. Er is afgelopen vrijdag 1 mei groen licht gekomen van het RIVM en VWS om podotherapeutische zorg weer behoedzaam en veilig op te gaan schalen. Het is noodzakelijk om de Paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Hierdoor is het mogelijk om de praktijk van VoetFlex Podotherapie weer geleidelijk te openen. In de week van maandag 4 mei gaat de locatie van VoetFlex in het Medisch Centrum de Poort in Drachten open. Waarschijnlijk gaat de daarop volgende week van maandag 11 mei ook de locatie in Groningen open.

De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zullen beperkt opengaan voor reguliere podotherapeutische zorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Het is voorlopig niet mogelijk om online een afspraak te maken.

Heeft u al een afspraak staan en beantwoordt u één van de volgende vragen met ‘ja’, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. Met nieuwe patiënten willen wij graag een afspraak maken, maar hebben vooraf een aantal vragen:

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn,
• benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke
beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen u minimaal 20 seconden uw handen te  desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of
begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
• In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en
Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *